Werkwijze

Aanmelding & Intake

Ouders en kinderen kunnen zich bij De Sinne telefonisch of via e-mail aanmelden. Na telefonisch contact wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.  

Op basis van de intake bekijken we of er nader onderzoek nodig is om de hulpvraag compleet te maken. Het kan zijn dat wij jou vragen om een vragenlijst in te vullen of dat wij zelf nader onderzoek doen of laten doen.

De behandeling, evaluatie en afronding

Na het intakegesprek wordt in samenspraak een behandel- 0f begeleidingsplan opgesteld. Hierin staat benoemd:

  • De wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt;
  •  De wijze waarop aan de gestelde doelen wordt gewerkt en met welke methodieken
  • Wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is;
  • Op welke wijze afstemming plaatsvindt tussen de verschillende zorgverleners;

Indien u akkoord bent met het behandelplan, wordt deze vastgesteld en ondertekend door alle betrokkenen en kan de behandeling starten.

De behandeling wordt op afgesproken tijden geëvalueerd en na een eindevaluatie afgerond.