Video Interactie Begeleiding

Als het goed gaat in de opvoeding, vinden we dat als ouders meestal vanzelfsprekend. We besteden er niet veel aandacht aan, het is ‘gewoon’. 

Als het echter op bepaalde momenten wel steeds vastloopt, is het soms moeilijk om na te gaan waar dat aan ligt. Zeker als het al wat langer moeilijk gaat, is het soms lastig om afstand te nemen van de situatie. Terwijl juist die afstand je kan helpen om op een andere manier naar een vastgelopen situatie te kijken.

Bij de Sinne zetten wij daarom  video-interactiebegeleiding (VIB) in. Deze methode kan ondersteunend werken en inzicht geven in hoe het contact met uw kind verloopt. Er worden (uiteraard alleen wanneer u daar toestemming voor geeft) opnames gemaakt waarbij u als ouders(s) met uw kind bezig bent. Dit kunnen verschillende situaties zijn, bijvoorbeeld het samen spelen met het kind, het avondeten of het naar bed brengen. Het kunnen leuke momenten zijn of juist momenten dat het helemaal niet lekker loopt.

Deze opnames worden vervolgens gebruikt om samen in gesprek te gaan over bijvoorbeeld: 

  • Wat gaat er goed en waarom gaat het goed?
  • Wat is jouw houding als ouder en hoe reageert jouw kind hierop.
  • Wat gebeurde er nu waardoor de situatie niet zo lekker liep?
  • Welke signalen zie ik, en welke ontgaan me?

Video helpt om te kijken naar jezelf en de ander. Het helpt je om gedrag te herkennen en hier goed op in te kunnen gaan. Het helpt je om je bewust te worden van je eigen handelen en daarover in gesprek te gaan.