Vergoeding & Tarief

Kom je met je kind bij ons met een verwijzing van de huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts, jeugdarts of het gebiedsteam? Dan wordt een traject bij ons vergoed. Praktijk De Sinne heeft een contract met Sociaal Domein Fryslan voor specialistische jeugdzorg.

Sommige ouders kiezen ervoor de behandeling zelf te betalen, in dat geval is een verwijzing niet nodig.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden consulten van de orthopedagoog (generalist). Raadpleeg hiervoor de verzekeringspolis.

Een mindfulness training wordt in sommige gevallen vergoed door de werkgever. Overleg hiervoor met jouw werkgevers of bedrijfsarts.

paige-cody-FHFfHWWzbCc-unsplash