Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie staat niet het probleem maar de oplossing centraal. Het is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van het kind, de jongere of het gezin. Samen met de ons onderzoek je de vaardigheden je al in huis hebt om zijn de dingen waar jij of jullie tegenaan loopt aan te pakken.

Dit is een hele fijne vorm van werken. Soms is het zelfs niet eens nodig om het hele probleem uit te pluizen. Bij oplossingsgerichte therapie heb jij een hele actieve rol en bijdrage aan de oefeningen die we doen.

Oplossingsgerichte therapie sluit ook goed aan bij gesprekken die wij met ouders hebben over de opvoeding van hun kind. Het zet ouders in hun kracht, want er zijn ook altijd zoveel dingen die wél goed gaan. Door de opvoedvaardigheden die bijdragen aan deze positieve belevingen ook in te zetten op momenten en in situaties die minder goed gaan, blijf je dichtbij jezelf en wordt je oplossend vermogen als opvoeder vergroot.