Kwaliteit en klachten

Registraties

Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te bieden. Daarom staan wij geregistreerd bij de volgende beroepsverenigingen:

 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO): Martine (7852), Froukje (23050 )
 • Nederlands Instituut voor Psychologen: Martine is hier geregistreerd supervisor kinder- en jeugdpsycholoog NIP (233768)
 • Vereniging EMDR Nederland (Martine: 40346)

Wij staan tevens geregistreerd bij de volgende (kwaliteits)registers en organisaties:

 • Froukje is als orthopedagoog geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 100016182
 • Martine staat als orthopedagoog generalist geregistreerd in het BIG register:  nr. 29926932231
 • Wij hebben een persoonlijke Algemeen Gegevens Beheer – code (AGB): Martine: 94109136, Froukje: 94105297
 • De AGB code van De Sinne is: 98106257
 • De Sinne staat geregistreerdbij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 86219820
 • Martine en Froukje hebben een Kiwa kwaliteitskeursmerk zzp’ er in de zorg 
 • De Sinne heeft een goedgekeurde externe audit kwaliteitsbeleid via Schleiffert Advies & Ondersteuning (audit juni 2022)

Cliëntsysteem

Wij werken met het Electronisch Patienten Dossier (EPD) van Cliendo. Met dit dossier houden wij gegevens bij van onze cliënten volgens de vereiste veiligheidsnormen. Ouders kunnen zelf inloggen in dit systeem en hier de benodigde informatie ten allen tijde inzien. Zo werken wij transparant.

Klachten

Het kan zijn dat u een klacht heeft over de zorg die wij verlenen. Wij gaan hierover eerst met u in gesprek om er samen uit te komen. Wanneer dit echt niet lukt kan kunt u een officiële klacht indienen. De Sinne is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Deze organisatie heeft een onafhankelijke klachtencommissie die u vakkundig bijstaat in uw klacht. Meer informatie kunt u vinden op de website van klachtenportaal zorg

Bent u als cliënt van een lid van de NVO of het SKJ van mening dat er in strijd is gehandeld met de beroepscode? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht. Ook kan dat als u zelf NVO-lid of lid van het het SKJ bent. U kunt dan een klacht indienen over het handelen van een ander lid van één van de genoemde beroepsverenigingen. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de pedagoog.

Voorbeelden van belanghebbenden

 • Cliënten, ook de minderjarige cliënt van 16 jaar of ouder
 • Wettelijke vertegenwoordigers
 • Ouders die geen gezag hebben
 • Collega of een vakgenoot