Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en is een (evidence based) vorm van gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je in het leven tegenkomt. Het gaat bij ACT enerzijds om het accepteren van vervelende gedachten en gevoelens in plaats van ermee in gevecht te gaan en anderzijds om zélf richting te geven aan je leven. Wat is voor mij belangrijk en hoe wil ik leven, in plaats van je te laten leiden door negatieve gedachten en het vermijden van de dingen die negatief zouden kunnen uitpakken. Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt.

Het doel van ACT is daarmee niet zeer het terugbrengen van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.

Bij De sinne passen we ACT toe specifiek voor kinderen- en jongeren. Wij hebben hier diverse methoden voor.